बन्दीपुरलाई देशकै उत्कृष्ठ पर्यटकीय स्थानको रुपमा विकास गर्ने बन्दीपुरका अध्यक्ष उम्मेदवार प्रधानको घोषणा

बन्दीपुरलाई देशकै उत्कृष्ठ पर्यटकीय स्थानको रुपमा विकास गर्ने अध्यक्षका उम्मेदवार धुव्रलाल प्रधानको घोषणा

बन्दीपुर: गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार धुव्रलाल प्रधानले बन्दीपुरलाई देशको उत्कृष्ठ पर्यटकीय स्थानको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ । ‘हाम्रो बन्दीपुर राम्रो बन्दीपुर’को नारा लिएर बन्दीपुरलाई देशको उत्कृष्ठ पर्यटकीय स्थानको ....