जापानःNRNA जापानको सिफारिसमा IHNO छात्रवृति आबेदन खुल्ला

जापानःNRNA जापानको सिफारिसमा IHNO छात्रवृति आबेदन खुल्ला भएको छ!
———————————————-
NRNA JAPAN को समन्वय र (IHNO) ( 公益財団法人 国際人材交流支援機構) International Human Resource Network Organization Foundation को सहकार्य मा प्रत्यक बर्ष जापानमा अध्यनरथ नेपाली बिद्यार्थी हरुलाई छात्रवृति प्रदान गर्दै आईरहेको जानकारी यहाँहरुलाई अबगत नै छ। विगतका वर्षमा जस्तै यस बर्ष पनि
मिति 2022 -12 -25 तारिक बाट 2023 -01 -27 सम्म IHNO छात्रवृति आबेदन खुल्ला भएको जानकारी गराउदछौँ। उल्लेखित तोकिएको समय र तोकिएको नियम अनुसार आबेदन दिन सक्नुहुनेछ।
आबेदन फारामको लागि यहाँ बाट डाउनलोड गर्नुहोला ।
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/321943848_5809754189103084_6603980784057480371_n.pdf/%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E7%94%9F%E7%94%B3%E8%BE%BC%E6%9B%B8%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88NRNA%E7%94%A820221225.pdf?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=vG9oS9wyw5MAX-5y3Pp&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=03_AdSy6_Jcje-q_4ijv-hp7BqY-AaiMdL9piT1ZrA_WSeHqA&oe=63AC24AC&dl=1

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया